REKLAMA
REKLAMA

Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Elementy kombinatoryki

Ile jest liczb naturalnych dwucyfrowych takich, że iloczyn ich cyfr jest równy 12?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

Podpowiedź:

Najpierw wypisz zestawy po dwie cyfry, które pomnożone przez siebie dają 12.
Następnie popatrz na ile sposobów można każdy z tych zestawów ułożyć w liczbę dwucyfrową.
REKLAMA

Rozwiązanie:

Jeżeli dwie cyfry mają po pomnożeniu dawać 12, to są dwa możliwe zestawy:
(1) 2,6
Te cyfry można ułożyć w 2 dwucyfrowe liczby: 26 i 62.
(2) 3,4
Te cyfry także można ułożyć w 2 liczby dwucyfrowe: 34 i 43.

Czyli mamy 4 liczby spełniające warunki zadania.

Odpowiedź:

B.