REKLAMA
REKLAMA

Liczby rzeczywiste

Obliczenia na liczbach rzeczywistych

Liczbę $\sqrt{60}$ można przedstawić w postaci
A. $4\sqrt{15}$
B. $6\sqrt{10}$
C. $10\sqrt{6}$
D. $2\sqrt{15}$

Podpowiedź:

Liczbę pierwiastkowaną rozłóż na odpowiednio dobrane czynniki i skorzystaj ze wzoru $\sqrt{ab}=\sqrt{a}\cdot \sqrt{b}.$
REKLAMA

Rozwiązanie:

$\sqrt{60}=\sqrt{4\cdot 15}=\sqrt{4}\cdot \sqrt{15}=2\sqrt{15}$

Odpowiedź:

D.