REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2010

Liczby rzeczywiste

Obliczenia procentowe

Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje
A. 73,20 zł
B. 49,18 zł
C. 60,22 zł
D. 82 zł

Podpowiedź:

Jeżeli $B$ jest ceną towaru bez podatku VAT i podatek VATwynosi 22%, to cena $C$ towaru po naliczeniu podatku VAT, wynosi $C=B+22\%\cdot B=B+0,22\cdot B=1,22\cdot B$
REKLAMA

Rozwiązanie:

Oznaczmy cenę towaru wraz z podatkiem VAT przez $C$.
Mamy wówczas
$\begin{gather*}
C=60+22\%\cdot 60=60+0,22\cdot 60=1,22\cdot 60=73,20
\end{gather*}$

Odpowiedź:

A.