REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011

Liczby rzeczywiste

Obliczenia procentowe

Suma liczby $x$ i 15% tej liczby jest równa 230. Równaniem opisującym tę zależność jest
A. $0,15\cdot x=230$
B. $0,85\cdot x=230$
C. $x+0,15\cdot x=230$
D. $x-0,15\cdot x=230$

Podpowiedź:

Zamień 15% na ułamek dziesiętny (dzieląc przez 100%).
Później tylko zapisz treść zależności używając znaków matematycznych.
REKLAMA

Rozwiązanie:

15% zamieńmy na ułamek dziesiętny
$15\%:100\%=\frac{15\%}{100\%}=\frac{15}{100}=0,15$

15% liczby $x$ zapisujemy jako $0,15\cdot x$.

Zatem suma liczby $x$ i 15% tej liczby to
$x+0,15\cdot x$

Odpowiedź:

C.