REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011

Funkcje

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa $f(x)=(m-2)x-11$ jest rosnąca dla
A. $m>2$
B. $m>0$
C. $m<13$
D. $m<11$

Podpowiedź:

Funkcja jest rosnąca, gdy ma dodatni współczynnik kierunkowy. (Monotoniczność funkcji liniowej)
REKLAMA

Rozwiązanie:

Funkcja liniowa dana wzorem $f(x)=ax+b$ jest rosnąca, dla $a>0$.
W tym zadaniu współczynnik $a$ jest równy $\left(m-2\right)$. Zapiszmy więc
$\begin{gather*}m-2>0 \\ m>2\end{gather*}$

Czyli funkcja $f(x)=(m-2)x-11$ jest rosnąca dla $m>2$.

Odpowiedź:

A.