REKLAMA
REKLAMA

Zestaw P1, informator CKE, 2008

Funkcje

Wykresy funkcji

Na rysunku 1. jest przedstawiony wykres funkcji $y=f(x)$.
Zestaw P1, informator CKE, 2008 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 04/02/028 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 231 Zestaw P1, informator CKE, 2008 Funkcje Wykresy funkcji Zadanie 04/02/028 6. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 232

Funkcja przedstawiona na rysunku 2. jest określona wzorem
A. $y=f(x)+2$
B. $y=f(x)-2$
C. $y=f(x-2)$
D. $y=f(x+2)$

Podpowiedź:

Jeżeli wykres funkcji $y=f(x)$ przesuniemy o wektor $[a,b]$, to otrzymamy wykres funkcji $y=f(x-a)+b$.
O jaki wektor przesunęliśmy wykres z rysunku 1. żeby otrzymać wykres z rysunku 2.?
REKLAMA

Rozwiązanie:

Widać, ze wykres funkcji $f$ został przesunięty o wektor $[0,-2]$ (zobacz rysunek).
   Rozwiązanie //. ( pkt.)   233
Otrzymaliśmy w ten sposób wykres funkcji $y=f(x)-2.$

Odpowiedź:

B.