REKLAMA
REKLAMA

Ciąg arytmetyczny

Ciąg $\left(a_n\right)$ określony dla $n\geqslant 1$ jest arytmetyczny oraz $\begin{gather*}a_5=16 \end{gather*}$ i $\begin{gather*}a_6=14\end{gather*}$
Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A. $a_3=24$
B. $a_3=12$
C. $a_3=20$
D. $a_3=18$
Ciąg $\left(a_n\right)$ określony dla $n\geqslant 1$ jest arytmetyczny oraz $a_7=5$ i $a_8=3$.
Jedenasty wyraz tego ciągu jest równy
A. $a_{11}=3$
B. $a_{11}=11$
C. $a_{11}=8$
D. $a_{11}=-3$
Ciąg $\left(a_n\right)$ określony dla $n\geqslant 1$ jest arytmetyczny oraz $a_{11}=13$ i $a_{12}=15$.
siódmy wyraz tego ciągu jest równy
A. $a_7=5$
B. $a_7=-5$
C. $a_7=12$
D. $a_7=-12$
Ciąg $\left(a_n\right)$ określony dla $n\geqslant 1$ jest arytmetyczny oraz $a_{13}=-5$ i $a_{14}=5$.
Siódmy wyraz tego ciągu jest równy
A. $a_7=25$
B. $a_7=-65$
C. $a_7=-45$
D. $a_7=-2$
REKLAMA
Ciąg $\left(a_n\right)$ określony dla $n\geqslant 1$ jest arytmetyczny oraz $a_{10}=-2$ i $a_{11}=0$.
Piętnasty wyraz tego ciągu jest równy
A. $a_{15}=-4$
B. $a_{15}=4$
C. $a_{15}=8$
D. $a_{15}=-10$
Miary kątów czworokąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy $30^{\circ}$. Najmniejszy kąt tego czworokąta ma miarę
A. $30^{\circ}$
B. $45^{\circ}$
C. $60^{\circ}$
D. $75^{\circ}$
Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy $20^{\circ}$. Najmniejszy kąt tego trójkąta ma miarę
A. $40^{\circ}$
B. $45^{\circ}$
C. $50^{\circ}$
D. $55^{\circ}$