REKLAMA
REKLAMA

Ciąg geometryczny

Ciąg $(27,36, x-1)$ jest geometryczny. Wtedy
A. $x=27$
B. $x=24$
C. $x=18$
D.$x=49$
Ciąg $(48,36, x+2)$ jest geometryczny. Wtedy
A. $x=25$
B. $x=24$
C. $x=18$
D.$x=27$
REKLAMA
Ciąg $(125,25, 4-x)$ jest geometryczny. Wtedy
A. $x=3$
B. $x=0$
C. $x=-1$
D.$x=1$
Ciąg $(45,75, 2-x)$ jest geometryczny. Wtedy
A. $x=-123$
B. $x=-3$
C. $x=-88$
D.$x=-23$
W ciągu geometrycznym $(a_n)$ dane są: $a_1=36$, $a_2=12$. Wtedy
A. $a_4=-36$
B. $a_4=-12$
C. $a_4=\frac{4}{3}$
D. $a_4=144$

W ciągu geometrycznym $(a_n)$ wiadomo, że jego pierwszy wyraz jest równy $3$, a drugi wyraz jest równy $6$. Wówczas piąty wyraz tego ciągu jest równy
A. $96$
B. $48$
C. $18$
D. $15$
W ciągu geometrycznym $(a_n)$ dane są: $a_1=\frac{1}{3}$, $a_2=1$. Wtedy
A. $a_5=3$
B. $a_5=9$
C. $a_5=27$
D. $a_5=81$