REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2014 (termin dodatkowy)

Która z poniższych równości jest prawdziwa dla każdej liczby rzeczywistej $x$?
A. $\sqrt{x^2}=x$
B. $|-x|=x$
C. $|x-1|=x-1$
D. $\sqrt{(x+1)^2}=|x+1|$
Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę.
Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12 : 8 : 3 : 2 . Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?
A. $12\%$
B. $32\%$
C. $48\%$
D. $52\%$
Dla każdej liczby rzeczywistej a i każdej liczby rzeczywistej b wyrażenie $ab+a-b-1$ jest równe
A. $(a-1)(b-1)$
B. $(a+1)(b-1)$
C. $(a-1)(b+1)$
D. $(a+1)(b+1)$
Na prostej o równaniu $y=ax+b$ leżą punkty $K=(1,0)$ i $L=(0,1)$. Wynika stąd, że
A. $a=-1$ i $b=1$
B. $a=1$ i $b=-1$
C. $a=-1$ i $b=-1$
D. $a=1$ i $b=1$
Dane są liczby: $a=\log_3\frac{1}{9}$, $b=\log_33$, $c=\log_3\frac{1}{27}$. Który z poniższych warunków jest prawdziwy?
A. $c < b < a$
B. $b < c < a$
C. $a < c < b$
D. $c < a < b$
Funkcja f jest określona wzorem $ f(x)=3x-4$ dla każdej liczby z przedziału $\left\langle -2,2\right\rangle$.Zbiorem wartości tej funkcji jest przedział
A. $\left\langle -10,2\right\rangle$
B. $(-10,2\rangle$
C. $\left\langle 2,10\right\rangle$
D. $(2,10\rangle$
REKLAMA
Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej $f(x)=3x^2+7x+c$ jest liczba $\frac{-7}{3}$. Wówczas c jest równe
A. $0$
B. $1$
C. $-98$
D. $98$