REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2015 (termin dodatkowy)

Liczba $2\sqrt{18}-\sqrt{32}$ jest równa
A. $2^{-\frac{3}{2}}$
B. $2^{-\frac{1}{2}}$
C. $2^\frac{1}{2}$
D. $2^\frac{3}{2}$
REKLAMA
Wartość wyrażenia $\begin{split}\frac{\sqrt[5]{-32}\cdot 2^{-1}}{4}\cdot 2^2\end{split}$ jest równa
A. $-\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2}$
C. $1$
D. $-1$
Przy 23-procentowej stawce podatku VAT cena brutto samochodu jest równa 45 018 zł. Jaka jest cena netto tego samochodu?
A. 34 663,86 zł
B. 36 600 zł
C. 44 995 zł
D. 55 372,14 zł
Wyrażenie $3a^2-12ab+12b^2$ może być przekształcone do postaci
A. $3(a^2-b^2)^2$
B. $3(a-2b^2)^2$
C. $3(a-2b)^2$
D. $3(a+2b)^2$
Para liczb $x=2$ i $y=1$ jest rozwiązaniem układu równań $\begin{cases}x+ay=5\\2x-y=3\end{cases}$, gdy
A. $a=-3$
B. $a=-2$
C. $a=2$
D. $a=3$
Równanie $2x^2+11x+3=0$
A. nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C. ma dwa dodatnie rozwiązania rzeczywiste.
D. ma dwa ujemne rozwiązania rzeczywiste.
Wartość wyrażenia $\sin120^\circ-\cos30^\circ$ jest równa
A. $\sin90^\circ$
B. $\sin150^\circ$
C. $\sin0^\circ$
D. $\sin60^\circ$