REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2017 (termin dodatkowy)

Pole trójkąta prostokątnego $ABC$, przedstawionego na rysunku, jest równe
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2017 (termin dodatkowy) Planimetria Własności miarowe figur płaskich Zadanie 22. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 706
A. $\frac{32\sqrt{3}}{6}$
B. $\frac{16\sqrt{3}}{6}$
C. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$
D. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$
Długość przekątnej sześcianu jest równa 6. Stąd wynika, że pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A. 72
B.48
C.152
D.108
Pole powierzchni bocznej walca jest równe $ 16\pi $, a promień podstawy ma długość 2. Wysokość tego walca jest równa
A. $4$
B. $8$
C. $4\pi$
D. $8\pi$
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania pary liczb, których iloczyn jest większy od $20$, jest równe
A. $\frac{1}{6}$
B. $\frac{5}{36}$
C. $\frac{1}{9}$
D. $\frac{2}{9}$
REKLAMA
Rozwiąż nierówność $\left(x-\frac{1}{2}\right)x>3\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{3}\right)$.
Kąt $\alpha$ jest ostry i spełniona jest równość $\sin \alpha +\cos \alpha =\frac{\sqrt{7}}{2}$. Oblicz wartość wyrażenia $(\sin \alpha -\cos \alpha)^2$.
Dwusieczna kąta ostrego $ABC$ przecina przyprostokątną $AC$ trójkąta prostokątnego $ABC$ w punkcie $D$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2017 (termin dodatkowy) Planimetria Własności miarowe figur płaskich Zadanie 28. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 708
Udowodnij, że jeżeli $|AD|=|BD|$, to $|CD|=\frac{1}{2}\cdot |BD|$.