REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - czerwiec 2019 (termin dodatkowy)

1-7z22
Rozwiązaniem równania $\frac{\left(x^2-2x-3\right)\left(x^2-9\right)}{x-1}=0$ nie jest liczba
A. $-3$
B. $-1$
C. $1$
D. $3$
Liczba $\frac{\log_327}{\log_3\sqrt{27}}$ jest równa
A. $-\frac{1}{2}$
B. $2$
C. $-2$
D. $\frac{1}{2}$
REKLAMA
Jedną z liczb spełniających nierówność $(x-6)\cdot(x-2)^2\cdot(x+4)\cdot(x+10)>0$ jest
A. $-5$
B. $0$
C. $3$
D. $5$
Liczba dodatnia $a$ jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o $50\%$, a jego mianownik zwiększymy o $50\%$, to otrzymamy liczbę $b$ taką, że
A. $b=\frac{1}{4}a$
B. $b=\frac{1}{3}a$
C. $b=\frac{1}{2}a$
D. $b=\frac{2}{3}a$
Funkcja liniowa $f$ jest określona wzorem $f(x)=(a+1)x+11$, gdzie $a$ to pewna liczba rzeczywista, ma miejsce zerowe $x=\frac{3}{4}$. Stąd wynika, że
A. $a=-\frac{41}{3}$
B. $a=\frac{41}{3}$
C. $a=-\frac{47}{3}$
D. $a=\frac{47}{3}$
Funkcja $f$ jest określona dla każdej liczby rzeczywistej $x$ wzorem $f(x)=\left(m\sqrt{5}-1\right)x+3$.
Ta funkcja jest rosnąca dla każdej liczby $m$ spełniającej warunek
A. $m>\frac{1}{\sqrt{5}}$
B. $m>1-\sqrt{5}$
C. $m<\sqrt{5}-1$
D. $m<\frac{1}{\sqrt{5}}$
Układ równań $\begin{cases}
2x-y=2\\
x+my=1
\end{cases}$ ma nieskończenie wiele rozwiązań dla
A. $m=-1$
B. $m=1$
C. $m=\frac{1}{2}$
D. $m=-\frac{1}{2}$
1-7z22