REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2011

Wskaż nierówność, którą spełnia liczba $\pi$.
A. $\left|x+1\right|>5$
B. $\left|x-1\right|<2$
C. $\left|x+\frac{2}{3}\right|\leqslant 4$
D. $\left|x-\frac{1}{3}\right|\geqslant 3$
Pierwsza rata, która stanowi 9% ceny roweru, jest równa 189 zł. Rower kosztuje
A. 1701 zł
B. 2100 zł
C. 1890 zł
D. 2091 zł
Wyrażenie $5a^2-10ab+15a$ jest równe iloczynowi
A. $5a^2(1-10b+3)$
B. $5a(a-2b+3)$
C. $5a(a-10b+15)$
D. $5(a-2b+3)$
Układ równań $\begin{cases}4x+2y=10 \\ 6x+ay=15\end{cases}$ ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli
A. $a=-1$
B. $a=0$
C. $a=2$
D. $a=3$
Rozwiązanie równania $x(x+3)-49=x(x-4)$ należy do przedziału
A. $\left(- \infty,3\right)$
B. $\left(10,+\infty\right)$
C. $\left(-5,-1\right)$
D. $\left(2,+\infty\right)$
Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do zbioru rozwiązań nierówności $\begin{gather*}\frac{3}{8}+\frac{x}{6}<\frac{5x}{12}\end{gather*}$ jest
A. 1
B. 2
C. -1
D. -2
REKLAMA
Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: $3(x-1)(x-5)\leqslant 0$ i $x>1$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2011 Równania i nierówności Równania i nierówności kwadratowe Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 309Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2011 Równania i nierówności Równania i nierówności kwadratowe Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 310
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2011 Równania i nierówności Równania i nierówności kwadratowe Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 311Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2011 Równania i nierówności Równania i nierówności kwadratowe Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 312