REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017

Liczba $5^8\cdot 16^{-2}$ jest równa
A. $\left(\frac{5}{2}\right)^8$
B. $\frac{5}{2}$
C. $10^8$
D. $10$
Liczba $\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}$ jest równa
A. $\sqrt[3]{52}$
B. $3$
C. $2\sqrt[3]{2}$
D. $2$
Liczba $2\log_{2}3-2\log_{2}5$ jest równa
A. $\log_{2}\frac{9}{25}$
B. $\log_{2}\frac{3}{5}$
C. $\log_{2}\frac{9}{5}$
D. $\log_{2}\frac{6}{25}$
Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120 % i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku?

A. $4050$
B. $1782$
C. $7425$
D. $7128$
Równość $(x\sqrt{2}-2)^2=(2+\sqrt{2})^2$ jest
A. prawdziwa dla $x=-\sqrt{2}$.
B. prawdziwa dla $x=\sqrt{2}$.
C. prawdziwa dla $x=-1$.
D. fałszywa dla każdej liczby $x$.
REKLAMA
Do zbioru rozwiązań nierówności $(x^4+1)(2-x)>0$ nie należy liczba
A. $-3$
B. $-1$
C. $1$
D. $3$
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności $2-3x\geqslant 4$.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2017 Równania i nierówności Równania i nierówności liniowe. Zadanie 7. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 674