REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - maj 2018

Liczba $2\log_36-\log_34 $ jest równa
A. $4$
B. $2$
C. $2\log_32$
D. $\log_38$
Liczba $\sqrt[3]{\frac{7}{3}}\cdot\sqrt[3]{\frac{81}{56}} $ jest równa
A. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\dfrac{3}{2\sqrt[3]{21}}$
C. $\dfrac{3}{2}$
D. $\dfrac{9}{4}$
Dane są liczby $a=3,6\cdot 10^{-12}$ oraz $b=2,4\cdot 10^{-20}$. Wtedy iloraz $\dfrac{a}{b}$ jest równy
A. $8,64\cdot 10^{-32}$
B. $1,5\cdot 10^{-8}$
C. $1,5\cdot10^{8}$
D. $8,64\cdot10^{32}$
REKLAMA
Cena roweru po obniżce o $15\%$ była równa 850 zł. Przed obniżką rower kosztował
A. $865,00$ zł
B. $850,15$ zł
C. $1000,00$ zł
D. $977,50$ zł
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności $\dfrac{1-2x}{2}>\dfrac{1}{3}$ jest przedział
A. $\left(-\infty,\frac{1}{6}\right)$
B. $\left(-\infty,\frac{2}{3}\right)$
C. $\left(\frac{1}{6},+\infty\right)$
D. $\left(\frac{2}{3},+\infty\right)$
Funkcja kwadratowa jest określona wzorem $f(x)=-2(x+3)(x-5)$. Liczby $x_1,\ x_2$ są różnymi miejscami zerowymi funkcji $f$. Zatem
A. $x_1+x_2=-8$
B. $x_1+x_2=-2$
C. $x_1+x_2=2$
D. $x_1+x_2=8$
Równanie $\dfrac{x^2+2x}{x^2-4}=0$
A. ma trzy rozwiązania: $x=-2,x=0,x=2$
B. ma dwa rozwiązania: $x=0,x=-2$
C. ma dwa rozwiązania: $x=-2,x=2$
D. ma jedno rozwiązanie: $ x=0$