REKLAMA
REKLAMA

Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - czerwiec 2015 (termin dodatkowy)

1-7z16
Ciąg $(a_n)$ jest określony wzorem $a_{n+1}=a_n+n-6$ dla każdej liczby naturalnej $n\geqslant 1$. Trzeci wyraz tego ciągu jest równy $a_3=-1$. Wyraz $a_2$ jest równy
A. $-3$
B. $-2$
C. $2$
D. $3$
Liczba punktów wspólnych wykresów funkcji $y=-x+1$ i $y=\log_2x$ jest równa
A. $0$
B. $1$
C. $2$
D. $3$
REKLAMA
Która z poniższych funkcji, określonych w zbiorze liczb rzeczywistych, nie ma minimum lokalnego ani maksimum lokalnego?
A. $f(x)=4x^2+5x$
B. $f(x)=3x^3+2x^2$
C. $f(x)=\frac{1}{3}x^3+2x$
D. $f(x)=(4x+1)^2$
Dla dowolnego kąta $\alpha$ wartość wyrażenia $\sin\alpha+\sin(180^\circ-\alpha)$ jest równa wartości wyrażenia
A. $\sin2\alpha$
B. $-\sin\alpha$
C. $2\sin\alpha$
D. $0$
Zbiór K- to zbiór wszystkich liczb rzeczywistych $x$, dla których wartość liczbowa wyrażenia $\sqrt{x(x^2-9)}$ jest liczbą rzeczywistą. Zatem
A. $K=\left\langle -3,0\right\rangle \cup\langle3,+\infty)$
B. $K=(-\infty,-3\rangle\cup\langle0,3\rangle$
C. $K=(-3,0)\cup(3,+\infty)$
D. $K=(-\infty,-3)\cup(0,3)$
Wyznacz największą liczbę całkowitą spełniającą nierówność $|x|<|x-1025|$. W poniższe kratki wpisz-kolejno-cyfrę setek, cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności otrzymanego wyniku.
Egzamin maturalny z matematyki, poziom rozszerzony - czerwiec 2015 (termin dodatkowy) Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 6. (2 pkt.)  Poziom rozszerzony 542
Prosta o równaniu $y=\frac{3}{4}x-\frac{61}{14}$ jest styczna do okręgu o środku $S=(1,-4)$. Wyznacz promień tego okręgu.
1-7z16