REKLAMA
REKLAMA

Geometria

Miara kąta $\alpha$ (patrz rysunek), wynosi
 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 8. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 431
A. $60^{\circ}$
B. $110^{\circ}$
C. $120^{\circ}$
D. $100^{\circ}$
Miara kąta $\alpha$ (patrz rysunek) wynosi
 Planimetria Własności miarowe figur płaskich Zadanie 9. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 434
A. $30^{\circ}$
B. $17,5$
C. $75^{\circ}$
D. $37,5^{\circ}$
REKLAMA
Długość boku trójkąta równobocznego jest równa $6\sqrt{2}$. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy
A. $\sqrt{6}$
B. $2\sqrt{6}$
C. $3\sqrt{6}$
D. $4\sqrt{6}$

Długość boku trójkąta równobocznego jest równa $12$. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy
A. $2\sqrt{3}$
B. $3\sqrt{3}$
C. $4\sqrt{3}$
D. $6\sqrt{3}$

Długość boku trójkąta równobocznego jest równa $18$. Promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy
A. $3\sqrt{3}$
B. $6\sqrt{3}$
C. $9\sqrt{3}$
D. $12\sqrt{3}$

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 6 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. trójkąt
D. dziesięciokąt

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 8 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. trójkąt
B. pięciokąt
C. sześciokąt
D. czworokąt