REKLAMA
REKLAMA

Geometria

15-21z333
Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 16 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. ośmiokąt
D. dziesięciokąt
REKLAMA
Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 20 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. sześciokąt
D. dziesięciokąt

Objętość sześcianu jest równa 27. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A. $9$
B. $36$
C. $54$
D. $486$

Objętość sześcianu jest równa $3\sqrt{3}$. Pole powierzchni ściany tego sześcianu jest równe
A. $\sqrt{3}$
B. $3$
C. $18$
D. $6\sqrt{3}$

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 216. Długość przekątnej ściany tego sześcianu jest równa
A. $6\sqrt{2}$
B. $6\sqrt{3}$
C. $26\sqrt{2}$
D. $36\sqrt{3}$
Przekątna ściany sześcianu ma długość 2. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $8$
B. $2\sqrt{2}$
C. $3\sqrt{2}$
D. $16\sqrt{2}$

Przekątna ściany sześcianu ma długość 2. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A. $6\sqrt{2}$
B. $8$
C. $12$
D. $24$

15-21z333