REKLAMA
REKLAMA

Geometria

29-35z333
Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe $5$. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $125$
B. $15$
C. $5\sqrt{5}$
D. $3\sqrt{5}$

Przekątna ściany sześcianu ma długość $3\sqrt{2}$. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $18$
B. $27$
C. $54\sqrt{2}$
D. $216$

Przekątna ściany sześcianu ma długość $\sqrt{6}$. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $3\sqrt{3}$
B. $6$
C. $6\sqrt{3}$
D. $27$

Przekątna ściany sześcianu ma długość $2\sqrt{2}$. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $2\sqrt{2}$
B. $8$
C. $16\sqrt{2}$
D. $64$

Objętość sześcianu $ABCDEFGH$ jest równa 8. Punkt $K$ jest środkiem krawędzi $EH$ (zobacz rysunek). Oblicz długość odcinka $BK$.
 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 33. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 208
Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 90. Oblicz wysokość tego graniastosłupa, wiedząc, że suma długości wszystkich jego krawędzi jest równa 48 (rozpatrz wszystkie możliwości).
REKLAMA
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa $24\sqrt{2}$. Objętość tego sześcianu jest równa
A. $9\sqrt{2}$
B. $16\sqrt{2}$
C. $54\sqrt{2}$
D. $128\sqrt{2}$
29-35z333