REKLAMA
REKLAMA

Graniastosłup

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 6 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. trójkąt
D. dziesięciokąt

Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 8 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. trójkąt
B. pięciokąt
C. sześciokąt
D. czworokąt

REKLAMA
Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 16 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. ośmiokąt
D. dziesięciokąt
Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest o 20 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą tego graniastosłupa jest
A. czworokąt
B. pięciokąt
C. sześciokąt
D. dziesięciokąt

Objętość sześcianu jest równa 27. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe
A. $9$
B. $36$
C. $54$
D. $486$

Objętość sześcianu jest równa $3\sqrt{3}$. Pole powierzchni ściany tego sześcianu jest równe
A. $\sqrt{3}$
B. $3$
C. $18$
D. $6\sqrt{3}$

Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 36. Objętość tego sześcianu jest równa:
A. $6\sqrt{6}$
B. $216$
C. $36\sqrt{6}$
D. $36$