REKLAMA
REKLAMA

Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 6. Wtedy
A. $p=\frac{1}{36}$
B. $p=\frac{1}{18}$
C. $p=\frac{1}{9}$
D. $p=\frac{1}{6}$

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 10. Wtedy
A. $p=\frac{1}{36}$
B. $p=\frac{1}{18}$
C. $p=\frac{1}{9}$
D. $p=\frac{1}{12}$

REKLAMA
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 9. Wtedy
A. $p=\frac{1}{9}$
B. $p=\frac{1}{18}$
C. $p=\frac{1}{12}$
D. $p=\frac{1}{36}$

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 15. Wtedy
A. $p=\frac{1}{36}$
B. $p=\frac{1}{18}$
C. $p=\frac{1}{12}$
D. $p=\frac{1}{9}$

Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech $p$ oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 12. Wtedy
A. $p=\frac{1}{36}$
B. $p=\frac{1}{18}$
C. $p=\frac{1}{9}$
D. $p=\frac{1}{12}$

Oblicz ile jest liczb naturalnych sześciocyfrowych, w zapisie których występuje dokładnie trzy razy cyfra $0$ i dokładnie raz występuje cyfra $5$.
O zdarzeniach losowych $A,B$ wiadomo, że: $P(A)=0,5$, $P(B)=0,3$ i $P(A\cup B)=0,7$. Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń $A$ i $B$ spełnia warunek
A. $P(A\cap B)=0,2$
B. $P(A\cap B)>0,3$
C. $P(A\cap B)<0,2$
D. $P(A\cap B)=0,3$