REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - listopad 2009

Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.
Matura próbna z matematyki (CKE), poziom podstawowy - listopad 2009 Liczby rzeczywiste Wartość bezwzględna Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 159
A. $|x-2|>4$
B. $|x-2|<4$
C. $|x-4|<2$
D. $|x-4|>2$
Na seans filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe?
A. 22%
B. 33%
C. 45%
D. 63%
6% liczby $x$ jest równe 9. Wtedy
A. $x=240$
B. $x=150$
C. $x=24$
D. $x=15$
Iloraz $\begin{gather*}
32^{-3}:\left(\frac{1}{8}\right)^4
\end{gather*}$ jest równy

A. $2^{-27}$
B. $2^{-3}$
C. $2^3$
D. $2^{27}$
O liczbie $x$ wiadomo, że $\log_3x=9$. Zatem
A. $x=2$
B. $x=\frac{1}{2}$
C. $x=3^9$
D. $x=9^3$
REKLAMA
Wyrażenie $27x^3+y^3$ jest równe iloczynowi

A. $(3x+y)\left(9x^2-3xy+y^2\right)$
B. $(3x+y)\left(9x^2+3xy+y^2\right)$
C. $(3x-y)\left(9x^2+3xy+y^2\right)$
D. $(3x-y)\left(9x^2-3xy+y^2\right)$
Dane są wielomiany $W(x)=x^3-3x+1$ oraz $V(x)=2x^3$. Wielomian $W(x)\cdot V(x)$ jest równy

A. $2x^5-6x^4+2x^3$
B. $2x^6-6x^4+2x^3$
C. $2x^5+3x+1$
D. $2x^5+6x^4+2x^3$