REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2015

Liczba $a=8^{23}\cdot 4^{17}$ jest równa liczbie:
A. $2^{103}$
B. $4^{63}$
C. $2^{59}$
D. $32^{40}$
Liczbą wymierną jest liczba:
A. $\begin{split}36^\frac{2}{3}\end{split}$
B. $\begin{split}36^\frac{3}{2}\end{split}$
C. $\begin{split}\begin{split}36^\frac{1}{4}\end{split}\end{split}$
D. $\begin{split}36^\frac{3}{4}\end{split}$
Wyrażenie $(\sqrt{7}-\sqrt{3})^2$ jest równe:
A. $44$
B. $10$
C. $10-2\sqrt{21}$
D. $10-2\sqrt{10}$
Funkcja $f(x)=(x+6)^2$ ma:
A. jedno miejsce zerowe:$6$
B.jedno miejsce zerowe:$-6$
C.dwa miejsca zerowe:$6,-6$
D.zero miejsc zerowych
REKLAMA
Tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym jest równy $\frac{3}{4}$ , a przeciwprostokątna ma długość $30$. Krótsza przyprostokątna trójkąta ma długość:
A. $15$
B. $18$
C. $24$
D. $26$
Jeśli cena towaru najpierw zmniejszyła się o 10%, a następnie zwiększyła się o 20%, to po tych dwóch operacjach wyjściowa cena towaru:
A. zwiększyła się o 10%
B.zmniejszyła się o 10%
C.zwiększyła się o 8%
D.zmniejszyła się o 8%
Maksymalny przedział otwarty, w którym funkcja $f(x)=-4x^2+16x-23$ jest rosnąca, to:
A. $(-\infty,2)$
B. $(-\infty,-2)$
C. $(-\infty,-7)$
D. $(7,+\infty)$