REKLAMA
REKLAMA

Matura próbna z matematyki (OPERON), poziom podstawowy - listopad 2016

Druga potęga liczby $\begin{split}\left(\frac{\sqrt[3]{-\frac{1}{8}}\cdot 4^{-\frac{1}{4}}}{0,25}\right)^2\end{split}$ jest równa:
A. $-2$
B. $2$
C. $4$
D. $-4$
Wiadomo,że $\log_550=a$ i $\log_52=b$. Zatem:
A. $\frac{a+b}{2}=1$
B. $\frac{a\cdot b}{2}=1$
C. $\frac{a}{b}=1$
D. $\frac{a-b}{2}=1$
W listopadzie pensja pana Jana była o 10% większa niż w październiku. W grudniu pensja pana Jana zmalała i wynosiła o 40% mniej niż w październiku. Średnia arytmetyczna pensji pana Jana w październiku, listopadzie i grudniu była:
A. o 10% mniejsza niż w październiku
B. o 15% mniejsza niż w październiku
C. o 20% mniejsza niż w październiku
D. o 5% większa niż w październiku
Zbiór rozwiązań nierówności $(x-2)(2+x)<0$ to:
A. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$
B. $(-\infty,4)$
C. $(-4,4)$
D. $(-2,2)$
Równanie $\begin{split}\frac{-3(9-x^2)(x+3)}{x(x+3)}=0\end{split}$:
A. nie ma rozwiązania
B. ma jedno rozwiązanie
C. ma dwa rozwiązania
D. ma trzy rozwiązania
REKLAMA
Liczba $a$ spełniająca warunek $\frac{2+\sqrt{3}}{a+1}=\frac{1}{2-\sqrt{3}}$ jest równa:
A. $-3$
B. $-2$
C. $0$
D. $2$
Układ równań $\begin{cases}y=(m+2)x+2m\\(2m-1)x-m=y\end{cases}$ opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie dwie proste równoległe. Zatem liczba $m$ jest równa:
A. $0$
B. $-\frac{1}{3}$
C. $3$
D. $\frac{1}{2}$