REKLAMA
REKLAMA

Matura z matematyki

1-7z897
Liczbę $\sqrt{12}$ można przedstawić w postaci
A. $3\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{3}$
C. $2\sqrt{6}$
D. $4\sqrt{3}$
Cena towaru bez podatku VAT jest równa 60 zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% kosztuje
A. 73,20 zł
B. 49,18 zł
C. 60,22 zł
D. 82 zł
REKLAMA
Oblicz miarę kąta między stycznymi do okręgu $x^2+y^2 +2x-2y-3=0$, poprowadzonymi przez punkt $A=(2,0)$.
Dane są liczby $x=2+\sqrt{5}$ i $y=3-\sqrt{5}$. Iloraz $\dfrac{x}{y}$ można zapisać w postaci
A. $8\sqrt{5}$
B. $\frac{7\sqrt{5}-9}{4}$
C. $\frac{-5\sqrt{5}}{2}$
D. $\frac{11}{4}+\frac{5}{4}\sqrt{5}$
Liczba $2\sqrt{18}-\sqrt{32}$ jest równa
A. $2^{-\frac{3}{2}}$
B. $2^{-\frac{1}{2}}$
C. $2^\frac{1}{2}$
D. $2^\frac{3}{2}$
Wartość wyrażenia $x^2-6x+9$ dla $x=\sqrt{3}+3$ jest równa
A. $1$
B. $3$
C. $1+2\sqrt{3}$
D. $1-2\sqrt{3}$
Długość boku kwadratu $k_2$ jest o 10% większa od długości boku kwadratu $k_1$. Wówczas pole kwadratu $k_2$ jest większe od pola kwadratu $k_1$
A. o $10\%$
B. o $110\%$
C. o $21\%$
D. o $121\%$
1-7z897