REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2010

Równanie $\begin{gather*}\frac{x^2-4}{(x-4)(x+4)}=0\end{gather*}$
A. nie ma rozwiązań
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie
C. ma dokładnie dwa rozwiązania
D. ma dokładnie cztery rozwiązania
Wierzchołek paraboli $y=x^2+4x-13$ leży na prostej o równaniu
A. $x=-2$
B. $x=2$
C. $x=4$
D. $x=-4$
Wskaż $m$, dla którego funkcja liniowa $f(x)=(m-1)x+6$ jest rosnąca

A. $m=-1$
B. $m=0$
C. $m=1$
D. $m=2$
REKLAMA
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej $f$ jest przedział $(-\infty,3\rangle$. na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji $f?$
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2010  Funkcje Funkcja kwadratowa Zadanie 11. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 356Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2010  Funkcje Funkcja kwadratowa Zadanie 11. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 357Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2010  Funkcje Funkcja kwadratowa Zadanie 11. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 358Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2010  Funkcje Funkcja kwadratowa Zadanie 11. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 359
Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej $y=ax+b$ takiej, że $a>0$ i $b<0.$

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2010  Funkcje Funkcja liniowa Zadanie 12. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 151

Do wykresu funkcji $f(x)=\frac{a}{x}$, dla $x\neq0$ należy punkt $A=(2,6)$. Wtedy
A. $a=2$
B. $a=6$
C. $a=8$
D. $a=12$
W ciągu arytmetycznym $(a_n)$ mamy: $a_2=5$ i $a_4=11.$ Oblicz $a_5$.

A. 8
B. 14
C. 17
D. 6