REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011

Kula ma objętość $V=288\pi$. Promień $r$ tej kuli jest równy
A. 6
B. 8
C. 9
D. 12
W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym wszystkie krawędzie są tej samej długości. Suma dlugości wszystkich krawędzi jest równa 90. Wtedy pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe
A. $300$
B. $300\sqrt{3}$
C. $300+50\sqrt{3}$
D. $300+25\sqrt{3}$
Udowodnij, że iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do 16, czyli $1\cdot 2\cdot 3\cdot \ldots\cdot 16$, jest podzielny przez $2^{15}$.
Kąt $\alpha$ jest ostry i $\sin\alpha=\frac{1}{4}$. Oblicz $3+2\hbox{tg}^2\alpha$.
Liczby $2x+1,6,16x+2$ są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz $x$.
REKLAMA
Na bokach trójkąta równobocznego $ABC$ (na zewnątrz tego trójkąta) zbudowano kwadraty $ABDE$, $CBGH$, $ACKL$. Udowodnij, że trójkąt $KGE$ jest równoboczny.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011 Planimetria Własności figur podobnych Zadanie 28. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 331