REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011

29-33z33
Punkty $A$ i $B$ leżą na okręgu i dzielą ten okrąg na dwa łuki, których stosunek długości jest równy $7:5$. Oblicz miarę kąta środkowego opartego na krótszym łuku.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 29. (2 pkt.)  Poziom podstawowy 335
Dane są dwa pudełka: czerwone i niebieskie. W każdym z tych pudełek znajduje się 10 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 10. Z każdego pudełka losujemy jedną kulę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że numer kuli wylosowanej z czerwonego pudełka jest mniejszy od numeru kuli wylosowanej z niebieskiego pudełka.
Dwie szkoły mają prostokątne boiska. Przekątna każdego boiska jest równa 65 m. Boisko w drugiej szkole ma długość o 4 m większą niż boisko w pierwszej szkole, ale szerokość o 8 m mniejszą. Oblicz długość i szerokość każdego z tych boisk.
Ile jest liczb pięciocyfrowych, spełniających jednocześnie następujące warunki:
(1) cyfry setek, dziesiątek i jedności są parzyste,
(2) cyfra setek jest większa od cyfry dziesiątek,
(3) cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności,
(4) w zapisie tej liczby nie występuje cyfra 9.
REKLAMA
Podstawą ostrosłupa $ABCDW$ jest prostokąt $ABCD$. Krawędź boczna $DW$ jest wysokością tego ostrosłupa. Krawędzie boczne $AW$, $BW$ i $CW$ mają następujące długości: $\left|AW\right|=6$, $\left|BW\right|=9$, $\left|CW\right|=7$. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011 Stereometria Ostrosłupy Zadanie 33. (4 pkt.)  Poziom podstawowy 328
29-33z33