REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011

Liczba $\left|5-2\right|+\left|1-6\right|$ jest równa
A. 8
B. 2
C. 3
D. -2
Zbiorem wartości funkcji kwadratowej $f(x)=x^2-4$ jest
A. $\left\langle -4,+ \infty \right)$
B. $\left\langle -2,+ \infty \right)$
C. $\left\langle 2,+ \infty \right)$
D. $\left\langle 4,+ \infty \right)$
Dane są wielomiany $W(x)=x^3+3x^2+x-11$ i $V(x)=x^3+3x^2+1$. Stopień wielomianu $W(x)-V(x)$ jest równy
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
W ciągu geometrycznym $(a_n)$ mamy $a_3=5$ i $a_4=15$. Wtedy wyraz $a_5$ jest równy
A. 10
B. 20
C. 75
D. 45
REKLAMA
Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych o sumie cyfr równej 2?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Dane są punkty $A=(1,-4)$ i $B=(2,3)$. Odcinek $AB$ ma długość
A. $1$
B. $4\sqrt{3}$
C. $5\sqrt{2}$
D. $7$