REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011

Kąt $\alpha$ jest ostry oraz $\sin\alpha=\cos 47^{\circ}$. Wtedy miara kąta $\alpha$ jest równa
A. $6^{\circ}$
B. $33^{\circ}$
C. $47^{\circ}$
D. $43^{\circ}$
Ile wyrazów ujemnych ma ciąg $(a_n)$ określony wzorem $a_n=2n^2-9$ dla $n\geqslant 1$?
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
REKLAMA
Krawędź sześcianu ma długość 9. Długość przekątnej tego sześcianu jest równa
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011 Stereometria Graniastosłupy Zadanie 17. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 326
A. $\sqrt[3]{9}$
B. $9\sqrt{2}$
C. $9\sqrt{3}$
D. $9+9\sqrt{2}$
Średnia arytmetyczna sześciu liczb: 3, 1, 1, 0, x, 2 jest równa 2. Wtedy liczba x jest równa
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Ze zbioru dwucyfrowych liczb naturalnych wybieramy losowo jedną liczbę. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 30 jest równe
A. $\frac{1}{90}$
B. $\frac{2}{90}$
C. $\frac{3}{90}$
D. $\frac{10}{90}$
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2011 Stereometria Bryły obrotowe Zadanie 20. (1 pkt.)   329
A. $108\pi$
B. $54\pi$
C. $36\pi$
D. $27\pi$
Dany jest romb o boku długości 4 i kącie ostrym $60^{\circ}$. Pole tego rombu jest równe
A. $16\sqrt{3}$
B. $16$
C. $8\sqrt{3}$
D. $8$