REKLAMA
REKLAMA

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2013

Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności $2(3-x)>x.$
Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy - sierpień 2013 Równania i nierówności Równania i nierówności liniowe. Zadanie 1. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 199
Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy
A. $0$
B. $\frac{4}{100}$
C. $3,57$
D. $4$
Liczba $\begin{gather*}
\frac{5^3\cdot 25}{\sqrt{5}}
\end{gather*}$ jest równa
A. $\begin{gather*}5^5\sqrt{5}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}5^4\sqrt{5}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}5^3\sqrt{5}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}5^6\sqrt{5}\end{gather*}$
Rozwiązaniem układu równań $\begin{gather*}
\begin{cases}
3x-5y=0\\
2x-y=14
\end{cases}
\end{gather*}$ jest para liczb$(x,y)$ takich, że
A. $x<0$ i $y<0$
B. $x<0$ i $y>0$
C. $x>0$ i $y<0$
D. $x>0$ i $y>0$
REKLAMA
Funkcja $f$ jest określona wzorem $\begin{gather*}
f(x)=\frac{2x}{x-1}
\end{gather*}$ dla $x\neq1$. Wartość funkcji $f$ dla argumentu $x=2$ jest równa
A. $2$
B. $-4$
C. $4$
D. $-2$
Liczby rzeczywiste $a,b,c$ spełniają warunki: $a+b=3, \quad b+c=4 \quad i \quad c+a=5.$
Wtedy suma $a+b+c$ jest równa.
A. $20$
B. $6$
C. $4$
D. $1$

Prostą równoległą do prostej o równaniu $\begin{gather*}
y=\frac{2}{3}x-\frac{4}{3}
\end{gather*}$ jest prosta dana równaniem
A. $\begin{gather*}y=-\frac{2}{3}x+\frac{4}{3} \end{gather*}$
B. $\begin{gather*}y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3} \end{gather*}$
C. $\begin{gather*}y=\frac{3}{2}x-\frac{4}{3} \end{gather*}$
D. $\begin{gather*}y=-\frac{3}{2}x-\frac{4}{3} \end{gather*}$