REKLAMA
REKLAMA

Wielomiany

Rozwiąż równanie $x^3+7x^2-3x-21=0.$
REKLAMA
Rozwiąż równanie $x^3-4x^2-8x+32=0.$
Rozwiąż równanie $-x^3+3x^2+6x-18=0.$
Wielomian $W(x)=x^3+bx^2+cx-4$ jest podzielny przez trójmian kwadratowy $x^2-x-2$. Wyznacz współczynniki $b$ i $c$ wielomianu $W(x)$.
Wielomian $W(x)=6x^3+3x^2-5x+p$ jest podzielny przez dwumian $x-1$ dla $p $ równego
A. 4
B. -2
C. 2
D. -4
O wielomianie $W(x)=2x^3+ax^2+bx+c$ wiadomo, że liczba 1 jest jego pierwiastkiem dwukrotnym oraz że W(x) jest podzielny przez dwumian $x+2$. Oblicz współczynniki a, b, c. Dla obliczonych wartości a, b, c rozwiąż nierówność $W(x+1)<0$.