REKLAMA
REKLAMA

Zestaw P1, informator CKE, 2008

Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności $\begin{gather*}\frac{x}{4}+\frac{1}{6}<\frac{x}{3}\end{gather*}$.
A. $(-\infty,-2)$
B. $(-\infty,2)$
C. $(-2,+\infty)$
D. $(2,+\infty)$
Liczba $-7$ jest miejscem zerowym funkcji liniowej $f(x)=(3-a)x+7$ dla
A. $a=-7$
B. $a=2$
C. $a=3$
D. $a=-1$
REKLAMA

Zbiorem rozwiązań nierówności $x^2\geqslant 9$ jest
A. $(-\infty,-3\rangle\cup\langle3,+\infty)$
B. $\left\langle -3,3\right\rangle$
C. $\langle-3,+\infty)$
D. $\langle3,+\infty)$
Zaznaczony na rysunku kąt $\alpha$ jest równy
Zestaw P1, informator CKE, 2008 Planimetria Kąt wpisany i środkowy, styczna i cięciwa okręgu  Zadanie 18. (1 pkt.)  Poziom podstawowy 234
A. $50^{\circ}$
B. $40^{\circ}$
C. $30^{\circ}$
D. $10^{\circ}$
Która z liczb jest rozwiązaniem równania $2(x-1)+x=x-3(2-3x)$?
A. $\begin{gather*}\frac{8}{11}\end{gather*}$
B. $\begin{gather*}-\frac{4}{11}\end{gather*}$
C. $\begin{gather*}\frac{4}{7}\end{gather*}$
D. $\begin{gather*}-1\end{gather*}$
Liczba $2^{40}\cdot 4^{20}$ jest równa
A. $4^{40}$
B. $4^{50}$
C. $8^{60}$
D. $8^{800}$
Wskaż liczbę, której 4% jest równe 8.
A. 3,2
B. 32
C. 100
D. 200