REKLAMA
REKLAMA

Zestaw P1, informator CKE, 2008

Kąt $\alpha$ jest ostry i $\cos\alpha=0,9$. Wówczas
A. $\alpha<30^{\circ}$
B. $\alpha=30^{\circ}$
C. $\alpha=45^{\circ}$
D. $\alpha>45^{\circ}$
Trzeci wyraz ciągu geometrycznego jest równy 4, a czwarty wyraz tego ciągu jest równy (-2). Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A. 16
B. -16
C. 8
D. -8
Ze zbioru liczb $\left\{1,2,3,4,5,6,7,8\right\}$ wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba $p$ jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 3. Wtedy
A. $p<0,3$
B. $p=0,3$
C. $p=\frac{1}{3}$
D. $p>\frac{1}{3}$
Dany jest ciąg $\left(a_n\right)$ określony wzorem $\begin{gather*}a_n=(-1)^n\frac{2-n}{n^2}\end{gather*}$ dla $n\geqslant 1$. Oblicz $a_2$ i $a_5$.
REKLAMA
Rozwiąż równanie $x^3-12x^2+x-12=0$
Punk $E$ leży na ramieniu BC trapezu $ABCD$, w którym $AB\|CD$. Udowodnij, że $\left|\sphericalangle AED\right|=\left|\sphericalangle BAE\right|+\left|\sphericalangle CDE\right|$
Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich $a$ i $b$, spełniających nierówność $\begin{gather*}\frac{4}{9}<\frac{a}{b}<\frac{5}{9}\end{gather*}$.