REKLAMA
REKLAMA
22 listopada 2013 r.

Regulamin serwisu zdajmyrazem.pl

I Postanowienia ogólne
1. Właścicielem serwisu zdajmyrazem. pl jest osoba fizyczna :

Tadeusz Lipski
e-mail: administrator@zdajmyrazem.pl,
(dalej zwany ,,właścicielem").
2. Korzystanie z serwisu zdajmyrazem.pl (dalej zwanego ,,Serwisem") jest równoważne z akceptowaniem niniejszego regulaminu, który jest udostępniany pod adresem www.zdajmyrazem.pl .
3. Właściciel ma prawo dokonywać zmian w regulaminie. Regulamin ze zmianami obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej www.zdajmyrazem.pl . z podaniem daty ostatniej modyfikacji.
II Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa do Serwisu są zastrzeżone i chronione przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211). Prawem autorskim objęty jest Serwis i wszystkie jego elementy ze szczególnym uwzględnieniem autorskich rozwiązań zadań, wskazówek i opracowań teoretycznych.
2. Dozwolone jest korzystanie z Serwisu, jego baz danych i poszczególnych elementów w ramach dozwolonego użytku, rozumianego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami).
3. Dozwolone jest w szczególności wykorzystywanie materiałów z Serwisu w celach niekomercyjnych i nie godzących w interes i dobre imię właściciela i autorów, publikowanych w serwisie materiałów, pod warunkiem podania źródła lub odnośników do stron Serwisu.
4. Wszelkie inne wykorzystywanie materiałów Serwisu jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.
III Odpowiedzialność
1. Właściciel ma prawo w każdym momencie zmienić zawartość serwisu i nie odpowiada za ewentualne straty i niedogodności użytkowników z tym związane.
2. Właściciel nie gwarantuje sukcesu i nie odpowiada za poziom wiedzy i wyniki egzaminów osób korzystających z serwisu.
IV RODO
Polityka prywatnosci